dot dot
dot
รู้จักด่านเชียงของ
dot
bulletกว่าจะเป็นด่านฯ
bulletนายด่านฯ
bullet ชาวด่านฯ
bulletภารกิจด่านฯ
bulletรายงานประจำปี
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletข้อควรทราบในการเดินทาง
bulletการนำยานพาหนะเข้า - ออกราชอาณาจักรชั่วคราว
bulletประกาศกรมศุลกากร/กระทรวงการคลัง
bulletของควบคุมการนำเข้า - ส่งออก
bulletพิกัดศุลกากร
bulletแบบฟอร์มการลงทะเบียน
bulletงบทดลองประจำเดือน
bulletคู่มือประชาชน
dot
เว็บศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร (ต้นสังกัด)
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 (ต้นสังกัด)
bulletด่านศุลกากรแม่สาย (ศภ.3)
bulletด่านศุลกากรเชียงแสน (ศภ.3)
bulletด่านศุลกากรแม่สอด (ศภ.3)
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ศภ.3)
bulletสำนักสืบสวนและปราบปราม (กรมศุลกากร)
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
งานจัดชื้อจัดจ้าง
dot
bulletวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bulletแผนการจัดชื้อจัดจ้าง
bullet - ร่างประกาศและร่างเอกสารชื้อ/จ้าง
bullet - ประกาศเชิญเสนอราคา
bullet - ราคากลาง
bullet - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

                         

 
    พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้บริหารด่านศุลกากรเชียงของ 
    ด่านศุลกากรเชียงของ ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 

    ด่านศุลกากรเชียงของ ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 9

       

 

 

                                                                      

 

                                                     

 

 

ข่าว / ประกาศ
More...

More...

More...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
More...

More...

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.