dot dot
dot
รู้จักด่านเชียงของ
dot
bulletกว่าจะเป็นด่านฯ
bulletนายด่านฯ
bullet ชาวด่านฯ
bulletภารกิจด่านฯ
bulletรายงานประจำปี
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletข้อควรทราบในการเดินทาง
bulletการนำยานพาหนะเข้า - ออกราชอาณาจักรชั่วคราว
bulletประกาศกรมศุลกากร/กระทรวงการคลัง
bulletของควบคุมการนำเข้า - ส่งออก
bulletพิกัดศุลกากร
bulletแบบฟอร์มการลงทะเบียน
bulletงบทดลองประจำเดือน
bulletคู่มือประชาชน
dot
เว็บศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร (ต้นสังกัด)
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 (ต้นสังกัด)
bulletด่านศุลกากรแม่สาย (ศภ.3)
bulletด่านศุลกากรเชียงแสน (ศภ.3)
bulletด่านศุลกากรแม่สอด (ศภ.3)
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ศภ.3)
bulletสำนักสืบสวนและปราบปราม (กรมศุลกากร)
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
จังหวัด
dot
bulletจังหวัดเชียงราย
bulletจังหวัดพะเยา
bulletจังหวัดลำปาง
bulletจังหวัดเชียงใหม่
bulletจังหวัดลำพูน
bulletจังหวัดน่าน
bulletจังหวัดแพร่ 

  

 
    พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้บริหารด่านศุลกากรเชียงของ 
    ด่านศุลกากรเชียงของ ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 

    ด่านศุลกากรเชียงของ ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 9

       

 

 

 

                                              

 

 

                                                                         

 

 

ข่าว / ประกาศ
More...

More...

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.