dot
dot
รู้จักด่านเชียงของ
dot
bulletกว่าจะเป็นด่านฯ
bulletนายด่านฯ
bullet ชาวด่านฯ
bulletภารกิจด่านฯ
bulletรายงานประจำปี
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletข้อควรทราบในการเดินทาง
bulletการนำยานพาหนะเข้า - ออกราชอาณาจักรชั่วคราว
bulletประกาศกรมศุลกากร/กระทรวงการคลัง
bulletของควบคุมการนำเข้า - ส่งออก
bulletพิกัดศุลกากร
bulletแบบฟอร์มการลงทะเบียน
bulletงบทดลองประจำเดือน
bulletคู่มือประชาชน
dot
เว็บศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร (ต้นสังกัด)
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 (ต้นสังกัด)
bulletด่านศุลกากรแม่สาย (ศภ.3)
bulletด่านศุลกากรเชียงแสน (ศภ.3)
bulletด่านศุลกากรแม่สอด (ศภ.3)
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ศภ.3)
bulletสำนักสืบสวนและปราบปราม (กรมศุลกากร)
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
งานจัดชื้อจัดจ้าง
dot
bulletวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bulletแผนการจัดชื้อจัดจ้าง
bullet - ร่างประกาศและร่างเอกสารชื้อ/จ้าง
bullet - ประกาศเชิญเสนอราคา
bullet - ราคากลาง
bullet - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


ประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือหน่วยงานและภาครัฐและเอกชน ประจำด่านศุลกากรเชียงของ ครั้งที่1

 
กิจกรรม

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้บริหารด่านศุลกากรเชียงของ
ด่านศุลกากรเชียงของ ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ด่านศุลกากรเชียงของ ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 9
ด่านศุลกากรเชียงของ ต้อนรับท่าน ศ.ประสพสุข บุญเดช และคณะ
ด่านศุลกากรเชียงของ ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ด่านศุลกากรเชียงของ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560
ด่านศุลกากรเชียงของ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะหลักสูตรข่าวกรองยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 51
ด่านศุลกากรเชียงของ ต้อนรับนายด่านและผู้บริหารกรมศุลกากร
ด่านศุลกากรเชียงของ จับกุมสินค้าต้องห้ามและหลีกเลี่ยงหนีศุลกากร
ด่านศุลกากรเชียงของ ร่วมพิธีวันสถาปนากองทัพเรือ ประจำปี 2560
ด่านศุลกากรเชียงของร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ด่านศุลกากรเชียงของ ร่วมให้การต้อนรับ พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ
ด่านศุลกากรเชียงของ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ด่านศุลกากรเชียงของ ร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ออกตรวจติดตามการเตรียมความพร้อม การประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบ
ด่านศุลกากรเชียงของ ร่วมพิธีเปิด“โครงการฝึกอบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ”
ด่านศุลกากรเชียงของ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ด่านศุลกากรเชียงของ ต้อนรับ นางสาวชวนชม กิจพันธ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 1 และนายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองกลาง และคณะ ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรเชียงของ
ด่านศุลกากรเชียงของ ต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่านศุลกากรเชียงของ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างฯ พนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2561
ด่านศุลกากรเชียงของ ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
ด่านศุลกากรเชียงของ จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
ด่านศุลกากรเชียงของ ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยครบ 100 ปี
CSR ด่านศุลกากรเชียงของ
ด่านศุลกากรเชียงของ ต้อนรับผู้แทนเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และพนักงานการยางแห่งประเทศไทย
ด่านศุลกากรเชียงของ ต้อนรับคณะดูงานของคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สนช
ด่านศุลกากรเชียงของ ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ไทย – ลาว ครั้งที่ 9
ด่านศุลกากรเชียงของ จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างศุลกากรไทย – พาสีลาว ครั้งที่ ๒
ต้อนรับนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ด่านฯเชียงของร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ด่านฯเชียงของร่วม “โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน จังหวัดเชียงราย”
ด่านศุลกากรเชียงของ ต้อนรับนางชลิดา พันธ์กระวี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่3และคณะ ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรเชียงของ
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ด่านฯเชียงของร่วมกับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง (นรข.) จัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชน
ด่านศุลกากรเชียงของสัญจร ครั้งที่ 3
ประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจำด่านฯเชียงของ ครั้งที่2
ด่านฯเชียงของต้อนรับคณะทำงานเพื่อความร่วมมือไทย-ยูนนาน ครั้งที่ 6
*** ด่านฯ เชียงของ ต้อนรับคณะคุณฤดีมน ศรีสุพรรณ***
*** ด่านศุลกากรเชียงของ ถวายเทียนเข้าพรรษา ***
✿*゚¨゚✎ด่านฯ เชียงของ ร่วมกิจกรรมแข่งขันเชียงรายมาราธอนนานาชาติ 2017 ✎*゚¨゚✿
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 143 ปี
ด่านฯร่วมปลูกต้นไม้ถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จฯ ภายหลังเสด็จสวรรคตครบ 100 วัน
ฝึกอบรม "หลักสูตรตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร"
กิจกรรม CSR ด่านศุลกากรเชียงของ
ด่านศุลกากรเชียงของ ต้อนรับท่านรองอธิบดีฯ อวยชัย กุลทิพย์มนตรี และคณะตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรเชียงของ และรับฟังบรรยายสรุป
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากผู้เข้าอบรมหลักสูตร "บริหารการจัดการภาครัฐ 4.0 "
ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
*** ด่านศุลกากรเชียงของสัญจร ครั้งที่ 2 ***
*** ร่วมต้อนรับคณะกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ***
*** กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2560 ***
*** กิจกรรมปลูกต้นไม้ 2560 ***
*** ด่านศุลกากรเชียงของสัญจร ครั้งที่ 1 ***
*** ต้อนรับคณะท่านที่ปรึกษาฯ ไพศาล ชื่นจิตร คณะ ROCB JICA และเจ้าหน้าที่สถานทูต ***
*** ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ไทย-ลาว ***
*** ร่วมแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์อำเภอเชียงของ ***
ด่านฯ เชียงของ ร่วมกับจังหวัดเชียงรายเดินทางสำรวจเส้นทางและศึกษาศักยภาพด้านการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว
ร่วมประชุมลดปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดนและโลจิสติกส์
*** กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ***
***ตักบาตรริมโขงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล***
*** ร่วมกิจกรรม bigcleaning & sportday ***
*** ต้อนรับคณะธนาคารแห่งประเทศไทย ***
*** ต้อนรับคณะ ค.ต.ป. ***
*** ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล (ครบ 60 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล **
*** กิจกรรม Sport Day ***
***ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดน ไทย-ลาว, ไทย-พม่า จ.เชียงราย***
ประมวลภาพกิจกรรม และการศึกษาดูงาน ด่านศุลกากรเชียงของ เดือน กันยายน - พฤศจิกายน 2559
*** ยินดีต้อนรับ ผอ.ส่วนบริการศุลกากรคนใหม่***
*** ด่านฯ เชียงของร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ***
*** ด่านฯ เชียงของ ร่วมพิธีลงนาม MOU "การขับเคลื่อน วาระเชียงของเมืองสะอาด ***
ด่านฯ เชียงของ ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”
ต้อนรับคณะดูงานจาก บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) article
*** ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2559 ***
*** ด่านฯ เชียงของ ประชุมเตรียมพร้อมเรื่อง รมว.คลังสั่งการให้ 5 ด่านฯ เป็นด่านศุลกากรคุณธรรม ***
*** ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล (ครบ 30 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อ.เชียงของ *** article
*** ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล (ครบ 30 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล *** article
*** ประมวลภาพข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2559 *** article
กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2559
*** CSR วันเด็กแห่งชาติ ***
*** ด่านฯ เชียงของ จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ***
*** กิจกรรมวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 140 ปี***
*** โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการ ***
*** ด่านฯ เชียงของ ร่วมสืบสานประเพณีแข่งเรือพาย ***
*** ด่านฯ เชียงของ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ***
*** ด่านศุลกากรเชียงของต้อนรับคณะศุลกากรลาว ***
*** ด่านศุลกากรเชียงของ จัดประชุมผู้ประกอบการ ***
*** ด่านศุลกากรเชียงของร่วมกิจกรรม CSR กับครอบครัวข่าว 3***
อธิบดีและรองอธิบดีกรมศุลกากร ตรวจการเตรียมความพร้อมก่อนพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ 4
*** ด่านฯ เชียงของ ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ***
*** ด่านฯ เชียงของ ต้อนรับคณะผู้สื่อข่าว ช่อง 3 ***
*** ด่านฯ เชียงของ ต้อนรับคณะผู้แทนการค้าไทย ***
*** ด่านฯ เชียงของ ร่วมงานวันปิยมหาราช ***
*** ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ***
*** กิจกรรม CSR เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบ 139 ปี ***
ด่านฯ เชียงของเข้าร่วมประชุม PMC
ด่านฯ เชียงของ ร่วมกับ ด่านฯ แม่สาย ต้อนรับนายกรัฐมนตรี และอธิบดีกรมศุลกากรพร้อมคณะ
วันเด็กแห่งชาติ
รองอธิบดีกรมศุลกากรร่วมพิธีเทคอนกรีตพื้นสะพาน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4
*** ต้อนรับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
คณะกรรมาธิการ การต่างประเทศ ดูงานด่านฯ เชียงของ
ต้อนรับคณะผู้บริหาร ADB
ต้อรับรองฯ อรอนงค์ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณและส่วนบริหารการคลัง
คณะกรรมาธิำการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน ตรวจเยี่ยมด่านฯ เชียงของ
ด่านฯ เชียงของ ต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังCopyright © 2010 All Rights Reserved.