ด่านศุลกากรส่งมอบบุหรี่ต่างประเทศของกลาง

ด่านศุลกากรส่งมอบบุหรี่ต่างประเทศของกลาง จำนวน 5 แฟ้มคดี รวมของกลางทั้งสิ้น จำนวน 230 Carton ให้สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 

Updated: 20 มิถุนายน 2019 — 15:07 น.