ติดต่อเรา

ด่านศุลกากรเชียงของ

เลขที่ 78 หมู่ 9 ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย

รหัสไปรษณีย์ 57140

เบอร์โทรศัพท์ 053-160397-8

E-mail : ck_customs@hotmail.com หรือ 74150000@customs.go.th