ติดต่อเรา

ด่านศุลกากรเชียงของ เลขที่ 78 ต.เวียง อ.เชียงของ จังหวัดเชียงราย 54170
เบอร์โทรศัพท์ 053-160392-3
E-mail : ck_customs@hotmail.com