นายประสงค์ เพริดพริ้ง นายด่านศุลกากรเชียงของ ได้นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายประสงค์ เพริดพริ้ง นายด่านศุลกากรเชียงของ ได้นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยเริ่มทำพิธีสงฆ์ ถวายปิ่นโตและเครื่องไทยธรรม ใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และ หลังจากนั้นได้นำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน อันเป็นการถวายความจงรักภักดีและแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Updated: 25 กรกฎาคม 2019 — 15:30 น.