หน.พิษณุ องอาจ และ หน.มาลิณี สีมันตธรรมกุล ได้นำข้าราชการ พนักงานฯ ลูกจ้าง นักศึกษาฝึกงาน ปลูกต้นกระดุมทอง บริเวณเกาะกลางถนนสายด่านฯ

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 หน.พิษณุ องอาจ และ หน.มาลิณี สีมันตธรรมกุล ได้นำข้าราชการ พนักงานฯ ลูกจ้าง นักศึกษาฝึกงาน ปลูกต้นกระดุมทอง บริเวณเกาะกลางถนนสายด่านพรมแดนถาวรไทย-ลาว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Updated: 7 สิงหาคม 2019 — 22:21 น.