หัวหน้าโกมินทร์ จันทราพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมกันเลี้ยงอาหาร พร้อมทั้งแจกอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กๆ ณ โรงเรียนสันหลวงสามัคคี

หัวหน้าโกมินทร์ จันทราพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมกันเลี้ยงอาหาร พร้อมทั้งแจกอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กๆ ณ โรงเรียนสันหลวงสามัคคี ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562

Updated: 27 มิถุนายน 2019 — 7:29 น.