หัวหน้าโกมินทร์ จันทราภรณ์ เข้าร่วมประชุม เรื่องการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าในเขตสามเหลี่ยมทองคำ

หัวหน้าโกมินทร์ จันทราภรณ์ เข้าร่วมประชุมระดับจังหวัดครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบต่อร่างประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าในเขตสามเหลี่ยมทองคำท้องที่เชียงราย ในวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมภูผา โรงแรมปิยะพร พาวิลเลี่ยน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

หัวหน้าโกมินทร์ จันทราภรณ์ เข้าร่วมประชุม เรื่องการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าในเขตสามเหลี่ยมทองคำ
Updated: 21 มิถุนายน 2019 — 11:47 น.