เจ้าหน้าที่ด่านร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ กับอำเภอเชียงของ

เจ้าหน้าที่ด่านร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ กับอำเภอเชียงของ ด้วยการช่วยกันปลูกต้นไม้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562

Updated: 20 มิถุนายน 2019 — 15:07 น.