เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเชียงของ เข้าร่วมอบรม KM

เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเชียงของ เข้าร่วมอบรม KM เรื่องการบันทึกการจับกุม และ การตรวจปล่อย ณ ด่านเชียงของ รุ่นที่ 2

Updated: 20 มิถุนายน 2019 — 15:38 น.