หมวดหมู่: กิจกรรม/งานขายของกลาง/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศด่านศุลกากรเชียงของ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ใช้ราชการแล้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและล้างทำความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานด่านศุลกากรเชียงของฯ