หมวดหมู่: กิจกรรม/งานขายของกลาง/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กย 6777 ชร.

ด่านศุลกากรเชียงของมอบเงินเพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์การแพทย์และป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด

ด่านศุลกากรเชียงของร่วมกับอำเภอเชียงของ จัดตั้งคลังอาหารชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด