หมวดหมู่: กิจกรรม

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด ” 60 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย”

ด่านศุลกากรเชียงของถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา ณ วัดหาดไคร้

ด่านศุลกากรเชียงของถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา ณ วัดหา […]

ข้าราชการ พนักงานฯ ด่านศุลกากรเชียงของทำบุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 145 ปี กรมศุลกากร

ข้าราชการ พนักงานฯ ด่านศุลกากรเชียงของทำบุญใส่บาตรเนื่อ […]