หมวดหมู่: จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศด่านศุลกากรเชียงของ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีการเฉพาะ

ประกาศด่านศุลกากรเชียงของ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าห้องประชุม 40 ที่นั่ง และห้องสัมทนาการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒