หมวดหมู่: หนังสือเวียน / ข่าวสาร

ประกาศด่านศุลกากรเชียงของ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว

*ประกาศด่านศุลกากรเชียงของ* เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของด่านศุลกากรเชียงของ

ด่านศุลกากรเชียงของมอบเงินเพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์การแพทย์และป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด

ด่านศุลกากรเชียงของร่วมกับอำเภอเชียงของ จัดตั้งคลังอาหารชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด